AUG Logo dịch vụ sinh viên
Menu

Đại học TOP di Singapura cho đến Penerbangan

Đại học Hàng không Embry-Riddle (ERAU) đã thành lập một trường đại học có hình chữ vạn dương mạnh khususkan diri dalam pendidikan penerbangan and kedirgantaraan. Universitas ini memiliki beberapa kampus di seluruh dunia, termasuk satu kampus di Singapura.

Đại học Hàng không Kampus Embry-Riddle tại Singapura đã làm thành công một đề cử năm 2011 được ghi nhận tại Học viện Hàng không Singapore (SAA). Chương trình Kampus ini menawarkan sarjana và pascasarjana di bidang penerbangan, kỹ thuật được thiết kế và quản lý trong khu vực.

Đại học Hàng không Embry-Riddle được ủy quyền bởi Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng phía Nam Ủy ban các trường đại học (SACSCOC) và diakui oleh Kementerian Pendidikan Singapura. Universitas ini juga merupakan anggota Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Asia Tenggara (ASAIHL) và Asosiasi Universitas and Sekolah Tinggi Swasta di Asia (APUCA).

Program-program yang ditawarkan di Embry-Riddle Singapore dirancang to mempersiapkan para mahasiswa untuk berkarir di Industry penerbangan and kedirgantaraan. Adapun program-program tersebut adalah:

Kurikulum difokuskan pada pembelajaran praktis and langsung, and mahasiswa berkesempatan to tuk mendapatkan pengalaman dunia nyata mealui program magang and co-op. Lulusan Embry-Riddle Singapore sangat dicari oleh para pemberi kerja di Industry penerbangan and kedirgantaraan, baik di Singapura maupun di seluruh dunia.

Làm thế nào để có được thành phố Singapura và làm thế nào để kiếm tiền từ dunia penerbangan? Yuk, diskusi langsung dengan perwakilan dari Embry-Riddle Aeronautical University Singapura di acara berikut:

Nhấn diata gambar cho đến khi điều đó xảy ra!

Thông tin chi tiết về việc thiết lập silahkan hubungi konselor AUG Indonesia: