Menu

Điều khoản sử dụng

 

AUG xin chào và cảm ơn bạn đã chọn chúng tôi để giúp bạn thực hiện du học của mình!

 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ theo các điều khoản và điều kiện bên dưới. Chúng tôi cũng cần được các bạn ủy quyền để cung cấp thông tin của bạn cho các học viện và/hoặc các cá nhân có liên quan vì những lý do chúng tôi liệt kê dưới đây. Vui lòng đọc kỹ và đồng ý với các điều khoản, điều kiện này bằng cách nhấp vào nút gửi.

 

1. Chúng tôi là ai và chúng tôi làm gì

AUG là công ty toàn cầu, xúc tiến du học nước ngoài tại các thị trường địa phương. Chúng tôi giúp các bạn học sinh sinh viên du học đến nhiều quốc gia bằng nhiều các khác nhau như là hỗ trợ các bạn đăng ký học tại các học viên giáo dục uy tín trên thế giới.

 

2. Chúng tôi cần bạn phải

(a) Bạn đồng ý rằng

 • tất cả thông tin bạn cung cấp sẽ đầy đủ, chính xác và trung thực;
 • bất kỳ câu hỏi hoặc đơn trình bày nào cần thiết trong quá trình đăng ký học cũng phải được bạn tự mình hoàn thành;
 • bạn sẽ trực tiếp thông báo ngay lập tức cho cả AUG và học viện mà bạn ghi danh nếu có bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp không đầy đủ, chính xác và trung thực;
 • bạn sẽ sử dụng hệ thống của chúng tôi chỉ với mục đích hỗ trợ việc ghi danh học của bạn, bao gồm việc không can thiệp vào các chức năng của hệ thống hay việc ghi danh của bất kỳ ai khác trong hệ thống; và

(b) Bạn chấp nhận rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

(c) Nếu bạn được đề nghị và đã chấp nhận khóa học, bạn cam kết tuân thủ các Quy tắc, Điều lệ, Quy chế và Quy định của tổ chức học thuật và đảm bảo thanh toán tất cả học phí và các khoản phải trả khác cho khóa học mà bạn đăng ký. Bạn hiểu rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh toán mọi học phí hoặc các khoản phải trả khác liên quan đến việc đăng ký hoặc thực hiện các khóa học bạn chọn và đặc biệt, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ thay đổi nào đối với chi tiết khóa học hoặc chi phí.

 

3. Quyền riêng tư của bạn

Duy trì sự riêng tư của bạn là một phần quan trọng của các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Tuyên bố về quyền riêng tư này, sau đây được gọi là Tuyên bố, giải thích cách chúng tôi thu thập, bảo vệ, sử dụng và chia sẻ thông tin khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và/hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

 

Những gì chúng tôi có thể thu thập từ bạn

Khi bạn tìm hiểu hoặc sử dụng các dịch vụ mà AUG cung cấp hoặc khi bạn tương tác với nhân viên của chúng tôi và các tổ chức đối tác, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn, bao gồm:

 • tên và thông tin cá nhân của bạn như chi tiết liên lạc, địa chỉ, ngày sinh;
 • thông tin giáo dục bao gồm điểm số, bảng điểm và bằng cấp hoặc chứng chỉ của bạn;
 • giấy tờ cá nhân như hộ chiếu hoặc giấy phép hành nghề;
 • thông tin tài chính (như thu nhập, số dư tài khoản ngân hàng và lịch sử giao dịch, chi tiết kinh doanh, v.v.);
 • chi tiết việc làm;

 

Chúng tôi cũng có thể thu thập, sử dụng và lưu trữ ý kiến ​​cá nhân hoặc nhận xét của bạn cho chúng tôi biết thông qua góp ý hoặc phản hồi cho các cuộc khảo sát hoặc bất kỳ tương tác nào khác mà bạn có với nhân viên và tổ chức đối tác của chúng tôi.

 

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn như thế nào

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được chia sẻ cho nhân viên của các tổ chức học thuật mà bạn dự định đăng ký, để đơn đăng ký của bạn được xem xét bởi các tổ chức học thuật đó.

 

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào

Cụ thể, thông tin được thu thập và lưu trữ chỉ được sử dụng cho các mục đích sau:

 • trả lời các truy vấn và yêu cầu hướng dẫn và để cải thiện cách chúng tôi tương tác với bạn;
 • tư vấn đúng đắn và cho bạn lời khuyên về quốc gia bạn đến du học, chương trình học tập và các tổ chức học thuật phù hợp nhất với bạn;
 • gửi cho bạn thư từ chính thức từ các tổ chức học thuật, tổ chức di trú và các tổ chức giáo dục khác;
 • tiến hành khảo sát, điều tra và nghiên cứu cho mục đích xem xét, phát triển và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • thực hiện phân tích hồ sơ, mô hình hóa và phân tích hành vi để hiểu nhu cầu, sở thích và xu hướng thị trường để có thể cải thiện và đề xuất các sản phẩm và dịch vụ phù hợp;
 • cung cấp cho bạn thông tin về dịch vụ và hoạt động của chúng tôi, bao gồm các buổi thông tin, thông tin học bổng, hội chợ giáo dục, qua nhiều phương thức khác nhau như email, nhắn tin và các kênh khác;
 • xác định hiệu quả của các nỗ lực và sáng kiến ​​tiếp thị của chúng tôi;

 

Chúng tôi muốn đảm bảo với bạn rằng chúng tôi không và sẽ không bán dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tất cả các cam kết của chúng tôi với các bên thứ ba sẽ hoàn toàn tuân thủ nghĩa vụ bảo mật của chúng tôi áp dụng theo các thỏa thuận và / hoặc điều khoản và điều kiện hiện hành hoặc bất kỳ luật hiện hành nào chi phối mối quan hệ của chúng tôi với bạn.

 

Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn như thế nào

Chúng tôi hoàn toàn ý thức được thông tin cá nhân của bạn rất giá trị, đặc biệt là thông tin cá nhân nhạy cảm như giới tính, giấy tờ cá nhân do chính phủ cấp, v.v ... Một cách thích hợp, chúng tôi cố gắng duy trì tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn có của thông tin cá nhân của bạn bằng cách sử dụng các biện pháp bảo vệ theo quy trình, mang tính công nghệ và kiểm tra các đặc điểm sinh học. Chúng tôi đào tạo nhân viên của chúng tôi để xử lý đúng thông tin của bạn.

 

Chúng tôi lưu trữ thông tin của bạn trong bao lâu

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu giữ miễn là mục đích mà nó được thu thập và các mục đích khác mà bạn có thể đồng ý theo thời gian, vẫn có hiệu lực và cho đến khi các thông tin này không còn bắt buộc phải có và chúng tôi không cần thiết phải giữ các thông tin này cho bất kỳ mục đích pháp lý, quy định hoặc kinh doanh nào khác.

 

Bạn có những quyền sau

Để tôn trọng quyền riêng tư của bạn, bạn có thể chọn cho chúng tôi biết:

 1. không gửi cho bạn tài liệu tiếp thị qua email;
 2. không chia sẻ thông tin của bạn với các công ty con và chi nhánh của chúng tôi hoặc với các công ty khác mà chúng tôi kinh doanh với điều kiện thông tin đó không quan trọng cũng như không được yêu cầu bởi luật pháp và quy định hiện hành trong việc duy trì các dịch vụ mà bạn đã sử dụng với chúng tôi;
 3. để cập nhật thông tin của bạn;
 4. về những mối quan tâm khác của bạn liên quan đến cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ, bảo vệ hoặc sắp xếp thông tin của bạn.

 

4. Chấp thuận

Tôi hiểu rằng AUG thu thập các thông tin cá nhân phía trên (có thể bao gồm thông tin được định nghĩa là thông tin nhạy cảm theo luật bảo vệ quyền riêng tư). Tôi hiểu rằng mục đích của việc thu thập thông tin là cần thiết để AUG xử lý yêu cầu của tôi về các cơ hội học tập tại nước ngoài. Tôi hiểu rằng tôi có thể truy cập vào các thông tin này và yêu cầu chỉnh sửa bất cứ thông tin nào mà tôi cho là không chính xác. Tôi hiểu rằng AUG cũng có những phương thức nhằm cam đoan tính bảo mật về thông tin của tôi. Tôi hiểu rằng AUG chỉ cung cấp thông tin cá nhân của tôi cho các tổ chức và cá nhân có liên quan trực tiếp đến mục đích mà thông tin này được thu thập. Tôi hiểu rằng AUG có thể muốn thông báo cho tôi biết về các sự kiện/khuyến mãi/triển lãm sắp tới cũng nhưng những cập nhật liên quan đến các tổ chức giáo dục quốc tế. Tôi cũng hiểu ràng AUG có thể sử dụng thông tin cá nhân của tôi để phục vụ nghiên cứu về giáo dục quốc tế.

 

 • Tôi đồng ý AUG thu thập thông tin cá nhân của tôi (bao gồm thông tin nhạy cảm) cho mục đích xử lý yêu cầu / ứng dụng của tôi để nghiên cứu.
 • Tôi đồng ý AUG thông báo cho tôi về các sự kiện / chương trình khuyến mãi / triển lãm trong tương lai hoặc các cập nhật khác liên quan đến giáo dục quốc tế.
 • Tôi đồng ý AUG sử dụng thông tin cá nhân của tôi để thực hiện nghiên cứu cho mục đích giáo dục quốc tế.