AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Trang chủ
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu
Nhãn Biaya Hidup
Trang chủ

Biaya Hidup

15 Tháng 2

Cách điều chỉnh cuộc sống ở nước ngoài

Nhớ nhà? Không còn nữa, đây là một số mẹo dành cho sinh viên quốc tế.

ĐỌC THÊM
12 Tháng Mười Hai

Tôi sẽ chi tiêu bao nhiêu ở Úc với tư cách là một sinh viên quốc tế?

Trước khi bạn đi du học Úc, hãy chắc chắn rằng bạn đã sẵn sàng về mặt tài chính!

ĐỌC THÊM