AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Trang chủ
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu

Thông tin về các trường

Bạn cần biết những gì về Mẫu đơn I-20?

Mẫu đơn I-20

Mẫu đơn I-20 là thư do trường đại học cung cấp để hỗ trợ cho đơn xin Visa sinh viên của bạn.

Sau khi nộp giấy chấp nhận cho khóa học và đóng tiền thanh toán trước cho trường mà bạn đã chọn, Sau khi gửi tiền chấp nhận và tiền gửi thanh toán cho tổ chức bạn đã chọn, nhân viên được chỉ định (DSO) của trường đó sẽ cấp cho bạn một mẫu đơn chính thức có tên là Mẫu đơn I-20 để tiếp tục nộp đơn xin Visa sinh viên của bạn.

Mẫu đơn I-20 chứa thông tin để bạn có thể tiến hành thanh toán lệ phí SEVIS I-901 với bao gồm các thông tin như thông tin cá nhân, trường học, chương trình học, tài chính, v.v.

Bạn cần có Mẫu đơn I-20 cho đơn xin Visa sinh viên của bạn, cho dù đó là gia hạn hay nộp đơn xin visa mới.

Visa sinh viên Úc

GTE

Visa sinh viên Vương quốc Anh (Anh)

Visa sinh viên Hoa Kỳ (Mỹ)

Visa sinh viên Ailen