AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Trang chủ
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu

Thông tin về các trường

Các tài liệu cần thiết cho đơn xin Visa sinh viên F1 của Mỹ là gì?

Tài liệu cần thiết

Các tài liệu sau đây là bắt buộc để nộp trong cuộc phỏng vấn xin Visa:

  • Mẫu đơn I-20
  • Chỉ cần trang xác nhận (có mã vạch) từ DS-160 hồ sơ
  • Biên lai thanh toán MRV (từ Standard Chartered)
  • Biên nhận thanh toán từ SEVIS I-901
  • Hộ chiếu (phải có 6 tháng trở lên và có hiệu lực sau ngày đến Mỹ)
  • Hình chụp
  • Bằng chứng về khả năng tài chính
  • Bảng điểm học tập và giải thưởng
  • Bảng điểm và kết quả kiểm tra bên ngoài (SAT, LSAT, TOEFL, v.v.)

NHỚ XÁC NHẬN: Vui lòng đảm bảo rằng bạn mang theo bản gốc cho các tài liệu. Nếu tài liệu của bạn không phải bằng tiếng Anh, hãy chắc chắn rằng bạn cũng đã chuẩn bị các bản sao được dịch và chứng thực.

NHỚ XÁC NHẬN: Khi cung cấp tài liệu để chứng minh khả năng tài chính của bạn, hãy đảm bảo chuẩn bị đủ khoản tiền trước khi nộp đơn xin Visa

Để đảm bảo nộp đầy đủ các tài liệu , liên hệ các chuyên gia Visa Mỹ của AUG NGAY BÂY GIỜ.

Visa sinh viên Úc

GTE

Visa sinh viên Vương quốc Anh (Anh)

Visa sinh viên Hoa Kỳ (Mỹ)

Visa sinh viên Ailen