AUG Dịch vụ sinh viên
en English
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Trang chủ
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en English
Thực đơn

Thông tin về các trường

Khi nào tôi sẽ nhận được CAS của mình?

Thời lượng cần thiết để có được Cas

Mã số CAS là mã số riêng biệt giúp xác nhận rằng trường đại học mà bạn đã đăng ký đồng ý cho bạn nhập học và chứng minh rằng bạn đã đáp ứng được tất cả những điều kiện, bao gồm học vấn, chấp nhận thư mời nhập học, hộ chiếu với đầy đủ thông tin cũng như khả năng tài chính (nếu có liên quan).

Trong một số trường hợp, các trường có thể yêu cầu bạn thanh toán một khoảng tiền trước khi cung cấp CAS.

Bạn sẽ chỉ nhận được CAS trong vòng 6 tháng kể từ ngày bắt đầu khóa học.

AUG đảm bảo rằng chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ và hướng dẫn bạn hoàn thành tất cả các bước cần thiết để có được CAS theo đúng dự định.

Visa sinh viên Úc

GTE

Visa sinh viên Vương quốc Anh (Anh)

Visa sinh viên Hoa Kỳ (Mỹ)

Visa sinh viên Ailen