AUG Dịch vụ sinh viên
en English
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Trang chủ
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en English
Thực đơn

Thông tin về các trường

Tôi cần chuẩn bị những gì để chứng minh tài chính để xin thị thực du học Anh?

Bằng chứng tài trợ

Là một phần yêu cầu trong thị thực sinh viên, sinh viên quốc tế cần phải thể hiện đủ khả năng tài chính trong thời gian đi học để có thể được cấp thị thực.

Để thể hiện khả năng tài chính đủ cho việc học tập và sinh sống tại Anh, đương đơn phải có đủ tài chính để trang trải cho các khoản chi phí:

1. Học phí (trong một năm học) *

  • 1st Học phí cho năm học đầu tiên hoặc toàn khóa nếu khóa học ít hơn 1 năm.
  • Số tiền học phí mà bạn cần phải đóng trước thường sẽ được hiển thị trong thư CAS của bạn.

2. Chi phí sinh hoạt (cho 9 tháng) *

  • Nếu bạn sống trong các vùng lân cận London, số tiền mà bạn cần phải chuẩn bị là £ 1,265 mỗi tháng.
  • Nếu sống ở những vùng khác ở Anh, số tiền sẽ là £ 1,015 mỗi tháng.

Để có thể chứng minh tài chính theo đúng yêu cầu thì đương đơn có thể dùng các cách khác nhau:

  • Thư của ngân hàng, đứng tên của bạn và/hoặc ba mẹ bạn.
  • Bảng sao kê tài khoản ngân hàng đứng tên của bạn và/hoặc của ba mẹ bạn.
  • Hỗ trợ tài chính từ tổ chức quốc tế được đồng ý bởi UKVI.
  • Học bổng từ chính phủ
  • Khoản vay từ ngân hàng cho sinh viên.

Các giấy tờ tài chính cần phải thể hiện rõ các khoản tiền trong taig khoản đã được giữ trong một khoảng thời gian tối thiểu là 28 ngày liên tục, số dư cuối cùng sẽ được thể hiện trong bản sao kê của ngân hàng.

Để đảm bảo rằng bạn gửi các tài hồ sơ tài chính theo đúng yêu cầu, kiểm tra với AUG để kiểm tra lại danh sách các giấy tờ trước khi nộp đơn xin thị thực.

Cần lưu ý thêm

Từ ngày 01 tháng 10 năm 2012, các đương đơn từ các quốc gia có rủi ro thấp thường sẽ không cần cung cấp bằng chứng về khả năng tài chính và trình độ giáo dục nếu nộp đơn từ nước họ. Tuy nhiên, sinh viên phải có khả năng cung cấp các tài liệu phù hợp nếu được yêu cầu đặc biệt.

Từ ngày 6 tháng 4 năm 2014, sinh viên từ các quốc gia có rủi ro thấp có thể sẽ được yêu cầu thực hiện cuộc phỏng vấn kiểm tra độ tin cậy. Cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng 10 đến 15 phút do các nhân viên của UKVI ở Anh hoặc Manila.

* có thể thay đổi

Visa sinh viên Úc

GTE

Visa sinh viên Vương quốc Anh (Anh)

Visa sinh viên Hoa Kỳ (Mỹ)

Visa sinh viên Ailen