AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Trang chủ
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu

Thông tin về các trường

CAS là gì (Thư mời nhập học)

Xác nhận chấp nhận cho nghiên cứu (Cas)

CAS là một thư mời điện tử do trường đại học cấp để hỗ trợ cho đơn xin thị thực du học ở Anh. Nó được phát hành sau khi bạn đã chấp nhận lời mời cho khóa học và trả tiền đặt cọc để đảm bảo vị trí của bạn trong một khóa học. CAS thường sẽ bao gồm thông tin cá nhân của bạn, ngày bắt đầu và ngày kết thúc khóa học, mã số CAS riêng biệt và các thông tin khác. Nếu không có CAS, bạn sẽ không thể xin Visa du học.

Visa sinh viên Úc

GTE

Visa sinh viên Vương quốc Anh (Anh)

Visa sinh viên Hoa Kỳ (Mỹ)

Visa sinh viên Ailen