AUG Dịch vụ sinh viên
en English
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Trang chủ
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en English
Thực đơn

Thông tin về các trường

Tôi có cần thị thực du học Ireland không?

Ai cần Visa sinh viên Ailen

Không giống như hầu hết các quốc gia, Cộng hòa Ireland có sự linh hoạt hơn và ít hạn chế hơn đối với việc xét duyệt thị thực của sinh viên. Đa số sinh viên đều không đòi hỏi phải có thị thực để học tại Ireland nhưng có một vài quốc tịch bắt buộc phải xin thị thực trước khi đến Ireland, bao gồm Trung Quốc, Lào, Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ và một số quốc gia khác.

Việc nộp đơn xin thị thực cũng phụ thuộc vào thời gian học của sinh viên vì các yêu cầu khác nhau như trên hoặc dưới 3 tháng học tập.

Trong 90 ngày sau khi đến Ireland, tất cả các sinh viên quốc tế không phải là công dân của EU/EEA hoặc Thụy Sĩ sẽ phải đăng ký với Cục Di trú Quốc gia Garda (GNIB).

Visa sinh viên Úc

GTE

Visa sinh viên Vương quốc Anh (Anh)

Visa sinh viên Hoa Kỳ (Mỹ)

Visa sinh viên Ailen