AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Trang chủ
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu

Dịch vụ của chúng tôi cho Visa ở lại PR

Visa được đề cử của Nhà nước (190)

pr_state_nomina_visa_650x300

Visa này là gì?

Visa này dành cho những người lao động có kỹ năng được chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ Úc đề cử đến sống và làm việc tại Úc với tư cách là Thường trú nhân (PR).

Điều Kiện Cần Có

Người nộp đơn phải:

  • Có một nghề nghiệp liên quan dựa trên mỗi chính phủ tiểu bang
  • Có một đánh giá kỹ năng phù hợp cho nghề nghiệp
  • Đáp ứng điểm kiểm tra điểm của điểm 60 (tham khảo danh sách điểm)
  • Được đề cử bởi chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ
  • Dưới 45 tuổi
  • Có năng lực tiếng Anh thành thạo
  • Được mời nộp đơn

Sử dụng thang tính điểm trực tuyến hoặc liên hệ với chúng tôi để kiểm tra bạn đủ điều kiện hay không.

Quy trình xét duyệt

Thư bày tỏ nguyện vọng (Expression of Interests - EOIs) có hiệu lực trong hai năm.

Để biết thêm chi tiết về quy trình chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ Úc đề cử người nộp đơn, xin vui lòng Liên hệ với chúng tôi.

Để biết thông tin cập nhật mới nhất, xin vui lòng nhấn vào đây để liên lạc với chúng tôi.

Tôi muốn...

Du lịch đến Úc
Xin Visa thường trú (PR)
Bảo lãnh gia đình đến Úc
Xin visa cha mẹ

Làm thế nào để...

 

MARN 0321639, 1680780, 1683189, 1909100
Quy tắc ứng xử cho các đại diện đăng ký di trú