AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Trang chủ
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu

Dịch vụ của chúng tôi cho Visa ở lại PR

Visa tay nghề độc lập (189)

pr_skills_indeperee_visa_650x300

Visa này là gì?

Visa này dành cho người lao động có kỹ năng được kiểm tra điểm năng lực để sống và làm việc tại Úc với tư cách là Thường trú nhân (PR).

Nó cho phép người giữ visa có thể di chuyển trong và ra ngoài nước Úc bao nhiêu lần họ muốn trong 5 năm sau khi Visa được cấp.

Thời hạn của visa này là bao lâu?

Đây là Visa vĩnh viễn tồn tại vô thời hạn và người giữ visa có thể nộp đơn xin quốc tịch Úc, nếu đủ điều kiện.

Điều Kiện Cần Có

Người nộp đơn phải:

  • Có nghề nghiệp nằm trong danh sách (tham khảo danh sách nghề)
  • Hoàn thành đánh giá kỹ năng có chứng nhận của cơ quan chức năng
  • Đạt đủ ít nhất 65 điểm (tham khảo danh sách tính điểm)
  • Dưới 45 tuổi
  • Có năng lực tiếng Anh thành thạo
  • Có thư mời từ cơ quan di trú

Sử dụng thang tính điểm trực tuyến hoặc liên hệ với chúng tôi để kiểm tra bạn đủ điều kiện hay không.

Quy trình xét duyệt

Thư bày tỏ nguyện vọng (Expression of Interests - EOIs) có hiệu lực trong hai năm.

Để biết thêm chi tiết về quy trình chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ Úc đề cử người nộp đơn, xin vui lòng Liên hệ với chúng tôi.

Để biết thông tin cập nhật mới nhất, xin vui lòng nhấn vào đây để liên lạc với chúng tôi.

Tôi muốn...

Du lịch đến Úc
Xin Visa thường trú (PR)
Bảo lãnh gia đình đến Úc
Xin visa cha mẹ

Làm thế nào để...

 

MARN 0321639, 1680780, 1683189, 1909100
Quy tắc ứng xử cho các đại diện đăng ký di trú