AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Trang chủ
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu

Dịch vụ của chúng tôi cho Visa ở lại PR

Các khóa học phổ biến để định cư tại Úc

Visa du khách
Lĩnh vực Nghề nghiệp Lương trung bình Số lượng nhân sự cần Khóa học hiện tại
Kiến trúc Kiến trúc sư A $61,654 24,800
Kế toán Kế toán, kiểm toán viên A $55,046 202,100
IT Chuyên viên phân tích kinh doanh A $82,587 27,000
Khoa học Máy tính Chuyên viên lập trình phần mềm và ứng dụng A $73,000 119,000
An ninh mạng Chuyên gia bảo mật A $90,397 41,000
Công tác xã hội Nhân viên công tác xã hội A $59,745 34,700
Vật lý trị liệu Chuyên viên vật lý trị liệu A $56,225 39,200
Trị liệu nghề nghiệp Chuyên viên điều trị phục hồi chức năng A $59,972 21,200
Trị liệu ngôn ngữ  Chuyên viên trị liệu ngôn ngữ A $73,000 12,100
Điều dưỡng Điều dưỡng A $58,552 349,100
Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non A $50,300 59,400
Giáo dục Trung học Giáo viên trung học A $66,920 139,000
Kỹ thuật Xây dựng dân dụng Kỹ sư xây dựng dân dụng A $71,951 65,600
Kỹ thuật hóa học Kỹ sư hoá học A $65,498 4,100
Định giá xây dựng Kỹ sư định giá xây dựng A $72,713 65,600

Tôi muốn...

Du lịch đến Úc
Xin Visa thường trú (PR)
Bảo lãnh gia đình đến Úc
Xin visa cha mẹ

Làm thế nào để...

 

MARN 0321639, 1680780, 1683189, 1909100
Quy tắc ứng xử cho các đại diện đăng ký di trú