AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Trang chủ
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu

Dịch vụ của chúng tôi cho Visa ở lại PR

Visa bảo lãnh (tạm thời) (309) và Visa bảo lãnh (định cư) (100)

Visa đối tác (820 / 801)

Visa này là gì?

Visa bảo lãnh (309 và 100) cho phép bạn gái/bạn trai hoặc vợ/chồng của công dân Úc và New Zealand đủ điều kiện sống ở Úc.

Visa này dành cho đối tượng nào?

Bạn gái/bạn trai hoặc vợ/chồng của công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện trên 18 tuổi. Người nộp đơn thường phải ở bên ngoài Úc khi nộp đơn và khi thị thực được cấp.

Thời hạn của visa này là bao lâu?

Visa bảo lãnh vợ/chồng (tạm thời, 309) có thời hạn 2 năm. Trong thời gian đó thì điều kiện nhận Visa bảo lãnh vĩnh viễn (100) sẽ được đánh giá

Chi phí xin visa này là bao nhiêu?

Từ A $ 7,715, tùy thuộc vào người phụ thuộc và các chi phí khác phát sinh trong quá trình đăng ký.

Mất bao lâu để có được visa này? (Thời gian xử lý hồ sơ)

Visa tạm thời: Lên đến 20 tháng

Xin visa thường trú: Lên đến 33 tháng

Để biết thông tin cập nhật mới nhất, xin vui lòng nhấn vào đây để liên lạc với chúng tôi.

Tôi muốn...

Du lịch đến Úc
Xin Visa thường trú (PR)
Bảo lãnh gia đình đến Úc
Xin visa cha mẹ

Làm thế nào để...

 

MARN 0321639, 1680780, 1683189, 1909100
Quy tắc ứng xử cho các đại diện đăng ký di trú