AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Trang chủ
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu

Dịch vụ của chúng tôi cho Visa ở lại PR

Làm thế nào để có thêm điểm cho PR?

Nhận thêm điểm cho Pr

NAATI là gì?

Cơ quan Chứng nhận Quốc gia về Phiên dịch và Dịch thuật (NAATI) là tổ chức tiêu chuẩn chịu trách nhiệm thiết lập, duy trì và thúc đẩy các tiêu chuẩn chuyên môn cao để cấp chứng nhận cho những người muốn làm công việc biên phiên dịch tại Úc.

Để được cộng 5 điểm vào số điểm xin định cư, có 2 lựa chọn :

1. Bài kiểm tra ngôn ngữ cộng đồng đáng tin cậy (CCL)

Đối với những người không muốn làm dịch giả hoặc thông dịch viên mà chỉ tìm kiếm điểm CCL.

Các bước thực hiện:

  • Tham gia lớp học để chuẩn bị cho bài kiểm tra CCL (nếu cần)
  • Đặt ngày thi để kiểm tra CCL
  • Cộng 5 điểm vào tổng số điểm định cư
2. Hoàn thành khóa học tại Úc được NAATI phê duyệt

Đối với những người muốn làm việc như một dịch giả hoặc thông dịch viên tại Úc.

Trong suốt các khóa học được NAATI phê duyệt bởi các trường đại học / tổ chức cụ thể, sẽ có những đánh giá ở mức độ tương tự như bài kiểm tra công nhận NAATI.

Thí sinh cần đạt được số điểm cần thiết để có được công nhận từ NAATI.

Liên Hệ AUG để biết thêm về những khóa học hiện có!

Chương trình thực tập năm chuyên nghiệp (Professional Year) là gì?

Chương trình thực tập năm chuyên nghiệp (PY) là chương trình phát triển nghề nghiệp kết hợp giữa học tập và kinh nghiệm làm việc thực tế dành cho sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp từ một trường đại học ở Úc.

Các chương trình này hoạt động trong 12 tháng và hiện bao gồm các lĩnh vực Kế toán, Khoa học Máy tính và Kỹ thuật - Các ngành công nghiệp của Úc, những ngành có nhu cầu về sinh viên tốt nghiệp tay nghề cao.

Thông thường có 12 tuần thực tập chuyên nghiệp trong chương trình. Sau khi hoàn thành chương trình, bạn có thể được cộng thêm 5 điểm vào tổng số điểm xin định cư.

Tôi muốn...

Du lịch đến Úc
Xin Visa thường trú (PR)
Bảo lãnh gia đình đến Úc
Xin visa cha mẹ

Làm thế nào để...

 

MARN 0321639, 1680780, 1683189, 1909100
Quy tắc ứng xử cho các đại diện đăng ký di trú