AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Trang chủ
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu

Dịch vụ của chúng tôi cho Visa ở lại PR

Visa chu cấp tuổi già cho ba mẹ (864)

đóng góp_aged_parent_visa_650x300

Visa này là gì?

Visa cha mẹ đóng góp cho phép cha mẹ sống ở Úc tới 5 năm với tư cách là thường trú nhân.

Điều Kiện Cần Có

Cha mẹ phải

 1. Đáp ứng yêu cầu về độ tuổi
 2. Đáp ứng yêu cầu về sức khỏe và tính cách
 3. Đáp ứng cân bằng bài kiểm tra gia đình
  Một nửa số trẻ em sống vĩnh viễn ở Úc
 4. Có con với tư cách cư trú đủ điều kiện ở Úc và New Zealand

Chi phí xin visa này là bao nhiêu?

Từ A $ 47,755, tùy thuộc vào người phụ thuộc và các chi phí khác phát sinh trong quá trình đăng ký.

Visa du học này cho phép sinh viên làm những gì?

 1. Ghé thăm Úc nhiều lần bạn muốn trong khi Visa vẫn còn hiệu lực
 2. Làm việc và học tập tại Úc
 3. Ghi danh vào chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Úc
 4. Tài trợ cho các thành viên gia đình của bạn đến Úc
 5. Đăng ký quốc tịch Úc, nếu đủ điều kiện

Để biết thông tin cập nhật mới nhất, xin vui lòng nhấn vào đây để liên lạc với chúng tôi.

Tôi muốn...

Du lịch đến Úc
Xin Visa thường trú (PR)
Bảo lãnh gia đình đến Úc
Xin visa cha mẹ

Làm thế nào để...

 

MARN 0321639, 1680780, 1683189, 1909100
Quy tắc ứng xử cho các đại diện đăng ký di trú