AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Trang chủ
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu

Tôi sẽ chi tiêu bao nhiêu ở Úc với tư cách là một sinh viên quốc tế?

Mặc dù học tập và tham dự các bài giảng là ưu tiên chính của mọi sinh viên quốc tế tại Úc, nhưng cũng có những yếu tố quan trọng góp phần vào cuộc sống hàng ngày của họ mà sinh viên phải xem xét đầy đủ. Từ nhà ở, cửa hàng tạp hóa, đồ dùng khẩn cấp, đến các hoạt động xã hội, tất cả đều thuộc danh mục chi phí sinh hoạt.

Vậy du học sinh sống ở Úc bao nhiêu là đủ? Theo studyaustralia.gov.au, chi phí sinh hoạt cho sinh viên quốc tế khác nhau tùy theo khu vực và tiểu bang mà họ học. Nhưng số tiền ước tính mỗi tuần sẽ vào khoảng 500 đô la Úc – 900 đô la Úc/tuần, đã bao gồm chi phí ăn ở, phương tiện đi lại. chi phí ăn uống, cá nhân, quần áo và giải trí.

Để biết ước tính gần đúng hơn về số tiền bạn sẽ chi tiêu một tuần khi học tập tại Úc, hãy truy cập https://www.studyaustralia.gov.au/english/live/living-costs để bắt đầu tính toán của bạn.

Mong muốn theo đuổi con đường du học Úc của bạn? Tiếp xúc AUG Dịch vụ Sinh viên ngay bây giờ để được tư vấn miễn phí về hành trình du học của bạn.