AUG Logo dịch vụ sinh viên
Menu

Kuliah Tepat của Tengah Kota Sydney!

Sydney adalah satu kota đô thị yang berlokasi di jantung negara bagian New South Wales, Australia. Cuacanya yang bersahabat, masyarakat dan komunitas yang đa văn hóa, serta ikon atau tempat wisata yang terkenal membuat Sydney menjadi tujuan nomor 1 pelajar quốc tế kuliah di Sydney.

Đại học Công nghệ Sydney (UTS) đang phải đối mặt với sự khó khăn của bạn ở Sydney. Berlokasi tepat di tengah kota Sydney, UTS là một trường đại học có tầm quan trọng lớn. Xếp hạng 90 tingkat dunia (QS, 2023) và urutan ke 9 di Australia (QS, 2023), UTS có thể bị loại khỏi các trường đại học TOP dunia lainnya.

Khu vực Banyak studi yang bisa kamu pilih sesuai minat belajar atau kair tujuan kamu, diantaranya:

Luật của Luật Bisnis, Luật Kỹ thuật của Matematika, Luật của Luật Điều dưỡng và Luật Khoa học Sinh học, có thể được kết hợp với UTS.

Bạn đang làm điều này, cho một người dari ở Indonesia, UTS có thể nhận được học bổng có giá trị bằng số tiền S1 tại S2 của UTS Sydney.

Yuk hubungi konselor-konselor AUG Indonesia cho các ý kiến ​​tư vấn về cách giúp đỡ UTS, giúp bạn có được sự hỗ trợ từ UTS và tôi có thể gặp khó khăn khi làm điều đó với UTS Sydney!