AUG Logo dịch vụ sinh viên
Menu

Kuliah di Singapura và Raih Gelar Internasional Hanya 2 Tahun!

Đại học James Cook (JCU) Singapore adalah salah satu kampus cabang dari James Cook University, Australia yang belokasi di Singapura. Kampus ini didirikan pada tahun 2003 dan telah menjadi salah satu universitas terkemuka di Singapura yang menawarkan program studi berkualitas tinggi.

Đại học Keunggulan James Cook Singapore

 • Lingkungan Belajar yang Đa văn hóa, Singapura merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam etnis, seperti Melayu, China, India, Inggris và lain sebagainya.
 • Chứng chỉ tín dụng quốc tế, Đại học James Cook Singapore đã thành lập các trường đại học có chứng chỉ tín dụng quốc tế và chứng chỉ tín dụng quốc tế dưới dạng chứng chỉ tín dụng tồi và đã được chứng minh bằng AACSB, EQUIS và AMBA.
 • Chương trình Pertukaran antar-kampus Đại học James Cook, ini merupakan kesempatan bagi kamu untuk belajar di Singapura dan di Australia and masih tetap sebagai mahasiswa berbasis di Singapura membayar biaya Kamu dalam mata uang Singapura. Keren có thể!
 • Gelar Australia được công nhận là một quốc gia toàn cầu, Ijazah pada saat kamu menyelesaikan Pendidikan di James Cook University Singapore đã được công nhận là một công ty dikeluarkan của kampus James Cook University tại Australia và được công nhận toàn cầu.
 • Hệ thống ba tháng, Trong đó, một học sinh có thể tiếp tục học tại Đại học James Cook Singapore, sau đó là chương trình học ba tháng, chương trình đã được cấp bằng Cử nhân Cao đẳng 2 tháng và Thạc sĩ 1 tháng.

Điểm nổi bật của Jurusan yang ada di James University Singapore:

 • Kế toán, Kinh doanh, Kinh tế, Thương mại
 • CNTT, An ninh mạng, Thiết kế trò chơi
 • Quản lý Khách sạn & Du lịch
 • Tâm lý học
 • Giáo dục Mầm non, Hướng dẫn & Tư vấn
 • Khoa học & Khoa học môi trường

Đại học James Cook Singapore đã thành công trong lĩnh vực kinh tế và xã hội, là một trong những cơ sở giáo dục phổ biến nhất của Singapore. Chương trình dengan nghiên cứu yang beragam và liều lượng yang berpengalaman, siswa dapat memilih jurusan yang sesuai dengan minat và tujuan karir mereka.

Yuk raih gelar quốc tế kamu hanya dengan berkuliah di Singapura Bersama James Cook University. Bạn có biết luật nào phù hợp với mục đích của Đại học James Cook Singapore không? Yuk temui langsung perwakilannya di acara:

 

Nhấn diata gambar cho đến khi điều đó xảy ra!

Thông tin chi tiết về việc thiết lập silahkan hubungi konselor AUG Indonesia: