AUG Logo dịch vụ sinh viên
Menu

Kuliah dan Tinggal di Kanada Lewat Jalur Studi

Melanjutkan kuliah di Kanada memiliki banyak kelebihan yang membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi banyak mahasiswa quốc tế. Berikut adalah beberapa kelebihan melanjutkan kuliah di Kanada:

  • Các vấn đề cần thiết: Kanada terkenal dengan sistem pendidikan yang berkualitas tinggi. Banyak đại học ở Kanada yang masuk dalam daftar đại học terbaik dunia.\
  • Chương trình Studi yang Beragam: Kanada menawarkan berbagai macam chương trình studi yang dapat dipilh oleh mahasiswa quốc tế.
  • Biaya Kuliah yang Terjangkau: Meskipun biaya kuliah di Kanada lebih murah dibandingkan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat và Inggris, kualitas pendidikan yang ditawarkan tetap tinggi.
  • Lingkungan đa văn hóa: Kanada dikenal sebagai negara yang sangat ramah terhadap mahasiswa quốc tế. Với sự phổ biến của cộng đồng người dân và cộng đồng người dân, mahasiswa quốc tế có thể giúp ích rất nhiều và có thể giúp bạn có được những trải nghiệm liên quan đến các tổ chức kinh doanh sau này.
  • Kesempatan Kerja và Imigrasi: Setelah menyelesaikan studi di Kanada, mahasiswa quốc tế memiliki kesempatan untuk bekerja di Kanada mealui Program kerja pascakuliah. Chương trình này có tính chất mahasiswa quốc tế cho những người có kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp và có kinh nghiệm. Sau đó, Kanada sẽ cung cấp cho bạn một chương trình hấp dẫn để giúp bạn có được kinh nghiệm quốc tế tốt hơn và dễ dàng hơn khi Kanada thiết lập chương trình học tập đơn giản.
  • Kualitas Hidup yang Tinggi: Kanada sering kali masuk dalam daftar negara dengan kualitas hidup yang tinggi. Dari sistem kesehatan yang baik, keamanan yang tinggi, hingga keindahan alam yang luarbiasa, Kanada menawarkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi mahasiswa quốc tế.

Không, tôi có thể cung cấp cho bạn một số thông tin cần thiết về việc bạn có thể làm điều đó ở Canada:

  1. Kunjungi và konsultasikan keinginan kamu untuk melanjutkan kuliah di Kanada ke konselor-konselor AUG yang berpengalaman.
  2. Tanyakan ke konselor AUG Đại học Tentang Canada West (UCW). UCW adalah satu các trường đại học ở Kanada yang befokus ke jurusan bisnis yang menawarkan Program S1 và S2.
  3. Bạn có thể cần phải có một số tài liệu để chuẩn bị cho các điều kiện sau: Hộ chiếu, Giấy phép chuyển tiếp và chuyển tiếp IELTS/TOEFL.
  4. Bước terakhir, konselor AUG bạn có thể xin visa miễn phí và hẹn gặp lại bạn ở Canada!

Làm thế nào để thoát khỏi nỗi buồn ở Canada? Konselor AUG Dịch vụ Sinh viên – Indonesia gửi báo cáo cho thành viên thông báo về chiều dài và văn bản của báo cáo về văn hóa đại học-đại học terbaik ở Skotlandia.