AUG Logo dịch vụ sinh viên
Menu

Bạn có muốn giết người ở Skotlandia không?

Belajar di Skotlandia memiliki banyak keuntungan dibandkan dengan belajar di wilayah lain Inggris. Berikut adalah beberapa dari keuntungan ngắn gọn hơn:

Các vấn đề về chất lượng của Kuala Lumpur

Skotlandia telah lama dikenal sebagai negara dengan pendidikan berkualitas tinggi. Điều quan trọng nhất là bạn phải học các trường đại học tốt hơn và có nhiều cơ hội hơn trong năm nay, các phần riêng biệt :

  • Đại học Glasgow
  • Đại học Edinburgh
  • Đại học Dundee
  • Robert Gordon University
  • Đại học Stirling
  • Đại học Strathclyde
  • Đại học Heriot-Watt
  • Đại học Queen Margaret
  • Đại học Glasgow Caledonian
  • và nhiều hơn nữa

Universitas-universitas ini secara konsisten menduduki peringkat tinggi dalam peringkat universitas dunia and menawarkan berbagai macam program studi dan program.

Biaya Kuliah Lebih Rendah

Dibandingkan dengan wlayah lain di Inggris Raya, universitas di Skotlandia mengenakan biaya pendidikan yang lebih rendah tok siswa trong nước và quốc tế. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah Skotlandia membayar lebih banyak untuk siswa Skotlandia dan Uni Eropa, and siswa membayar international biaya yang hampir sama dengan siswa Skotlandia. Giá trị của Skotlandia là 17,000 – 23,000 £ mỗi tahun (biaya ini tergantung universitas dan jurusan yang diambil, biaya ini untuk tahun 2023-2024).

Thành công và Pendanaan

Pelajar trong nước và quốc tế đã phát triển thành một khu vực rộng lớn và gần với các trường đại học của Skotlandia. Ini termasuk beasiswa berbasis prestasi, beasiswa berbasis kebutuhan, và hibah penelitian. Mahasiswa Indonesia là một trong những người có quyền lực cao nhất ở các khu vực, diantaranya LPDP và khu vực Chevening.

Keanekaragaman Budaya

Skotlandia adalah negara đa văn hóa với sejarah và budaya yang hideup. Những người đàn ông sana có thể tạo ra một chiếc túi mahasiswa cho đến khi nó trở thành một món quà độc đáo của người dari orang-orang dari latar belakang và budaya yang berbeda.

kendahan alam

Skotlandia terkenal dengan garis pantai yang terjal, pegunungan, and perbukitan yang indah. Pelajar yang belajar di Skotlandia memiliki kesempatan untuk melihat negara yang indah ini dan berpartisipasi dalam aktivitas ngoài trời riêng biệt xe hơi, đi bộ đường dài, và trượt tuyết.

Các cơ hội nghề nghiệp

Para lulusan dari sekolah Skotlandia dapat menemukan berbagai peluang kair. Negara ini memiliki ekonomi yang kuat, và các trường đại học của Skotlandia memiliki hubungan yang kuat dengan ngành công nghiệp, yang memungkinkan mahasiswa to tuk magang and penempatan kerja.

Bạn đang làm gì để có thể giúp Skotlandia? Konselor AUG Dịch vụ Sinh viên – Indonesia gửi báo cáo cho thành viên thông báo về chiều dài và văn bản của báo cáo về văn hóa đại học-đại học terbaik ở Skotlandia.