AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Trang chủ
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu
Đại học HELP

Đại học Malaysia

NHẮN TIN CHO CHÚNG TÔI XEM KHÓA HỌC

82

KHÓA HỌC

Giới thiệu chung

Đại học HELP cung cấp cơ hội giáo dục chất lượng với mức học phí phải chăng cho sinh viên. Đây là một trong những trường đại học hàng đầu về bậc cao học ở Malaysia với danh tiếng tầm quốc tế đối với các tổ chức nghiên cứu, học giả, doanh nghiệp, lãnh đạo công ty và chính phủ.

Đại học HELP giảng dạy rất nhiều chương trình khác nhau bao gồm kinh doanh, luật, quản lý, kinh tế, CNTT, khoa học xã hội và nhân văn ở cấp đại học và sau đại học. Trường được Tập đoàn Kinh tế Kỹ thuật số Malaysia (MEDEC) công nhận về các sáng kiến ​​của mình trong việc tạo ra A * Gen, Thế hệ Phân tích, và được MDEC trao danh hiệu Đại học Công nghệ số Kỹ thuật số.


Tại sao chọn Đại học HELP?

  • Cung cấp cơ hội giáo dục chất lượng với mức học phí phải chăng cho sinh viên.
  • Giúp sinh viên có thể chuyển tín chỉ đến nhiều trường đại học hàng đầu ở Anh, Úc, Hoa Kỳ và New Zealand.

"

Đại học HELP cung cấp nền giáo dục chất lượng với học phí hợp lý cho sinh viên.

Số nhà cung cấp CRICOS: Tổ chức
Mã tổ chức đào tạo đã đăng ký (RTO): 2020

Thông tin

Năm thành lập

1986

Các cơ sở

Shah Alam, SELANGOR
Damansara Heights, KUALA LUMPUR
Khu thương mại Fraser, KUALA LUMPUR

Liên hệ

+60 3 5634 3767

E-mail

malaysia @augstudy.com

Thành tựu gần đây

Được MDEC trao tặng danh hiệu Đại học Công nghệ số Kỹ thuật số tại Hội nghị lần thứ 31 năm 2019
  • Khóa học

Ngành Kế toán & Tài chínhNghệ thuật & Nhân vănKinh doanh & Thương mạiẨm thực & Làm bánhGiáo dục & Giảng dạyKỹ thuật - ĐiệnCơ khí kỹ thuậtKỹ thuật - KhácKhách sạn và Du lịchCông nghệ thông tin & Khoa học máy tínhLuậtKĩ thuật số và Truyền thôngKhácTâm lý họcKhoa học

trong bảng xếp hạng

1

năm

RM20,000

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

1

năm

RM20,000

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

2

năm

RM20,000

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

2

năm

RM9,300

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM21,600

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM21,767

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

1.5

năm

RM20,000

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

1.5

năm

RM20,000

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

2

năm

RM20,600

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM22,367

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM22,367

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM22,367

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

2

năm

RM17,850

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM20,067

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM20,067

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM20,067

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

6

tháng

RM15,000

mỗi khóa học
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

2

năm

RM14,350

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM20,933

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM20,767

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM20,767

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM20,767

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM20,767

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM20,767

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM20,767

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM20,767

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM22,167

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM23,067

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM24,467

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

2

năm

RM30,200

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM19,067

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM24,567

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

4

năm

RM23,400

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

2

năm

RM18,750

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM17,633

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

2

năm

RM16,000

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM14,000

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

2

năm

RM17,000

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

2

năm

RM18,000

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

2

năm

RM18,000

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

2

năm

RM18,000

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

2

năm

RM25,000

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

2

năm

RM17,100

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

2

năm

RM16,700

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

2

năm

RM18,000

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

2

năm

RM18,000

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

2

năm

RM19,000

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

1.5

năm

RM24,000

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

1.5

năm

RM18,667

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

1.5

năm

RM23,333

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM16,667

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM16,667

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM16,667

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM16,667

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

1.5

năm

RM7,200

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

2.5

năm

RM12,080

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

4

năm

RM20,450

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM24,000

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM24,000

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM24,000

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

1

năm

RM13,000

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

1

năm

RM13,000

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

1.5

năm

RM12,000

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

1.5

năm

RM12,000

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

2

năm

RM14,800

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

2

năm

RM15,250

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM14,333

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM14,333

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM14,333

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM14,333

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM22,200

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM22,200

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM22,200

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

2

năm

RM18,475

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

2

năm

RM17,850

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM23,067

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

2

năm

RM22,700

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

2

năm

RM16,310

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

2

năm

RM15,350

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

2

năm

RM15,400

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

3

năm

RM21,767

mỗi năm
Đăng Nhập

trong bảng xếp hạng

2.5

năm

RM19,300

mỗi khóa học
Đăng Nhập