AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Trang chủ
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu

Thông tin về các trường

Bao nhiêu chi phí là đủ để bạn đi du học?

Chi tiêu khi du học

Chi phí sinh hoạt sẽ khác nhau đáng kể tùy thuộc vào thành phố và quốc gia bạn học tập. Thông thường, Bộ di trú ở mỗi quốc gia sẽ cung cấp chi phí sinh hoạt ước tính cho sinh viên quốc tế, tuy nhiên phần lớn chi phí này phụ thuộc vào lối sống của sinh viên cũng như chi phí phát sinh. Tuy nhiên, ước tính này rất quan trọng vì bạn sẽ cần chuẩn bị bằng chứng tài chính về số tiền đủ để trang trải cho việc học. Điều này sẽ giúp bạn tránh được những khó khăn do việc thiếu hụt tài chính trong thời gian đi du học.

Trên trang web của chúng tôi, chi phí này sẽ được cung cấp cùng với chi phí khóa học nhằm giúp học sinh và phụ huynh hiểu rõ hơn về những gì cần chuẩn bị và chi tiêu trong thời gian bạn ở nước ngoài. Tìm hiểu thêm về việc sống ở nước ngoài sẽ như thế nào

Học bổng & tài chính