AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Home
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu

Thông tin về các trường

Nếu bạn không đủ tiền đóng học phí thì sẽ ra sao?

Nên làm gì khi hết tiền

Thông thường, bộ di trú sẽ yêu cầu phụ huynh cung cấp chứng minh tài chính để chứng minh rằng sinh viên có đủ khả năng chi trả học phí khi nộp đơn xin visa. Đây là một phần trong đơn xin visa du học nhằm đảm bảo sinh viên có thể hoàn thành việc học mà không bị gián đoạn.

Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy không thể chi trả cho việc học của mình, bạn nên tạm dừng học và cần trở về nhà tạm thời. Trong một vài trường hợp, các trường sẽ đặc biệt xem xét và cho phép bạn tiếp tục việc học từ chỗ bạn hoàn thành lúc trước.

Học bổng & tài chính