AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Home
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu

Thông tin về các trường

Khi nào phải trả học phí?

Học phí phải trả

Mỗi trường học đều có thời hạn đóng học phí khác nhau.

Trong hầu hết các trường hợp, các trường sẽ yêu cầu sinh viên thanh toán cho một học kỳ học phí trước một ngày nhất định sau khi học kỳ bắt đầu. Đôi khi, các trường có thể cấp kế hoạch đóng học phí/ đóng học phí trả góp trong suốt khóa học của bạn nếu có trường hợp đặc biệt. Nếu đóng học phí trễ sẽ bị phạt và thị thực của bạn có thể bị ảnh hưởng.

Vui lòng liên hệ với AUG về check về thời hạn đóng học phí cho trường đại học của bạn nếu như thông tin này KHÔNG được cung cấp trên website của trường.

Học bổng & tài chính