AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Trang chủ
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu

Thông tin về các trường

Mở tài khoản ngân hàng

Mở tài khoản ngân hàng

Lời khuyên cho sinh viên là nên mở tài khoản ngân hàng ngay trong tuần đầu tiên đến. Bạn chỉ cần đến ngân hàng gần nhất với thư đề nghị nhập học, hộ chiếu và visa để mở tài khoản ngân hàng.

Quá trình mở tài khoản sẽ mất tới vài tuần 2 và họ sẽ gửi thẻ ngân hàng của bạn đến địa chỉ nhà hoặc bạn có thể nhận nó từ chi nhánh nơi bạn đã mở tài khoản. Do đó, đảm bảo bạn có đủ tiền mặt hoặc thẻ tín dụng ở nước ngoài để thực hiện giao dịch trước khi tài khoản mới của bạn sẵn sàng.

Nếu bạn đang học ở Úc AUG có thể cung cấp dịch vụ mở tài khoản ngân hàng miễn phí.

Học bổng & tài chính