AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Home
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu

Thông tin về các trường

Học phí cho sinh viên quốc tế là bao nhiêu?

Học phí sinh viên quốc tế

Học phí cho mỗi khóa học tùy thuộc vào trường đại học bạn chọn học.

  • Các khóa học dựa trên bài giảng như luật và nhân văn thường rẻ hơn.
  • Các khóa học liên quan đến kỹ thuật và khoa học rất tốn kém do nghiên cứu liên quan và sử dụng phòng thí nghiệm.
  • Y học, nha khoa, và các khóa học liên quan đến khoa học sức khỏe khác sẽ có chi phí cao hơn rất nhiều

Phụ huynh và học sinh cũng cần phải cân nhắc đến vị trí của trường đại học. Các tổ chức trong các cơ sở của Thành phố (như London & Sydney CBD) có xu hướng có mức phí cao hơn so với các trường đại học ở các thị trấn nhỏ (như Coventry hoặc Darwin).

Ngoài ra, bạn còn có thể so sánh học phí cho nhiều khóa học bằng cách sử dụng Công cụ Tìm kiếm & So sánh trên trang web của chúng tôi.

Học bổng & tài chính