AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Home
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu

Thông tin về các trường

Thanh toán tiền bảo chứng là gì?

Tiền gửi ký gửi

Thanh toán tiền bảo chứng là bước cuối cùng sau khi bạn nhận được thư mời vô điều kiện và muốn đăng ký nhập học vào trường. Đối với một vài khóa học cạnh tranh / có hạn ngạch, khoản thanh toán này sẽ đảm bảo vị trí của bạn trong khóa học. Mức thanh toán thường bao gồm học phí cho 1 học kỳ hoặc nhiều hơn (nếu là gói khóa học liên thông).

Khoản thanh toán tiền bảo chứng sẽ không được hoàn trả đầy đủ trừ khi đơn xin visa của bạn bị từ chối hoặc trong trường hợp đặc biệt. Nếu bạn rút khỏi chương trình trước khi khóa học bắt đầu, bạn có thể có quyền nhận lại đầy đủ khoản tiền đã thanh toán trừ phí hành chính. Xin vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện cẩn thận. Hỏi một trong các chuyên gia tư vấn của AUG nếu bạn không chắc chắn về bất cứ nội dung nào.

Khi bạn đã có đầy đủ tất cả các tài liệu, trường đại học sẽ cấp eCoE (Thư xác nhận đăng ký điện tử) cho phép bạn nộp đơn xin Visa học sinh và đăng ký môn học.

AUG đã hỗ trợ thành công hơn XNUMX sinh viên chấp nhận thư mời nhập học vào trường một cách suôn sẻ, gửi ngay thắc mắc của bạn cho chúng tôi nào!

Học bổng & tài chính