AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Home
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu

Thông tin về các khóa học

Khóa học Dự bị Thạc sĩ là gì?

Tiền thạc sĩ

Chương trình Dự bị Thạc sĩ (Pre-Masters) là một chương trình cầu nối, nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cần thiết để đáp ứng yêu cầu đầu vào của chương trình Thạc sĩ (Tiếng Anh, điểm đầu vào). Độ dài của khóa học kéo dài từ 7-12 tháng (đối với khóa học thuật và tiếng Anh), bao gồm đào tạo học thuật và tiếng Anh để trang bị cho sinh viên nền tảng cho bậc học Thạc sĩ.

Chương trình này có thể phù hợp với

  1. Những người đã có bằng đại học và muốn chuyển sang học lĩnh vực khác;
  2. Sinh viên có chứng chỉ Diploma với điểm xuất sắc.

Sinh viên sau khi tham gia chương trình Pre-Masters sẽ được vào thẳng trường Đại học đã được liên kết, nếu họ đáp ứng được yêu cầu đầu vào cho khóa học đó.

Lộ trình học

Chứng chỉ Diploma/ Bằng cử nhân -> Dự bị thạc sĩ (Ít hơn 1 năm) -> Thạc sĩ (2 năm)

Chọn khóa học

Các yếu tố cần lưu ý

Các loại khóa học - Đại học

Các loại khóa học - Sau đại học