AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Trang chủ
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu

Thông tin về các khóa học

Chương trình Dự bị Đại học (Foundation) là gì?

Chương trình dự bị

Một chương trình bắc cầu nhằm giúp sinh viên đáp ứng điều kiện học thuật đầu vào (Tiếng Anh, Khoa học hoặc Điểm tổng thể) của chương trình Đại học. Thời lượng sẽ kéo dài từ 1 đến 1.5 năm (các khóa học thuật và tiếng Anh), bao gồm đào tạo học thuật và tiếng Anh để trang bị cho sinh viên kiến ​​thức cho việc học đại học.

Chương trình này có thể phù hợp với

  1. Sinh viên SPM / O-Level;
  2. STPM / sinh viên A-level / sinh viên IB không đủ điểm đăng ký trực tiếp;
  3. Sinh viên học chứng chỉ muốn tiếp tục học trong một lĩnh vực nghiên cứu khác.

Sinh viên từ các chương trình dự bị đại học được đảm bảo một vị trí trong ngôi trường đại học mà mình mong muốn nếu họ đáp ứng các yêu cầu đầu vào cho khóa học. Dù thế nào đi chăng nữa, việc học khóa dự bị sẽ cho phép bạn lựa chọn từ rất nhiều trường một khi bạn có đầy đủ nền tảng học thuật cần thiết cho ngành học của mình.

Lộ trình học

SPM / O-Level -> Dự bị Đại học -> Đại học (3 năm)

Chọn khóa học

Các yếu tố cần lưu ý

Các loại khóa học - Đại học

Các loại khóa học - Sau đại học