AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Trang chủ
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu

Thông tin về các khóa học

Chứng chỉ Diploma là gì?

Chứng chỉ

Chứng chỉ Diploma thường tương đương với năm đầu tiên của bằng đại học và thường được giảng dạy tại Úc. Các yêu cầu đầu vào thấp hơn so với các chương trình đại học nhưng được thiết kế để hỗ trợ sinh viên chuẩn bị tốt kiến thức để học vào năm 2 của chương trình Đại học. Độ dài của khóa học từ 6 đến 14 tháng và cùng lĩnh vực học tập với chương trình cử nhân mà bạn dự định tốt nghiệp.

Chương trình này có thể phù hợp với

  1. Sinh viên STPM / A Level / IB / Diploma chưa đạt điều kiện nhập học trực tiếp vào bậc Đại học
  2. Học sinh O Level có điểm số xuất sắc và mong muốn vào Đại học ở Úc (chỉ một số trường chấp nhận sinh viên nhập học với bằng O Level)

Hầu như tất cả các chương trình Chứng chỉ (Diploma) đều được liên kết với một trường đại học cụ thể và bạn sẽ được đảm bảo được vào năm 2 của một khóa học đại học sau khi hoàn thành thành công. Cuối cùng, bạn sẽ tốt nghiệp với cùng bằng cấp và thời gian như những sinh viên khác.

Lộ trình học

A-Level / IB / Diploma / O-Level -> Diploma (1 năm ) -> Đại học (2 - 3 năm)

Chọn khóa học

Các yếu tố cần lưu ý

Các loại khóa học - Đại học

Các loại khóa học - Sau đại học