AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Trang chủ
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu

Thông tin về các khóa học

Sự khác biệt giữa khóa học được chứng nhận và công nhận là gì?

Sự khác biệt giữa chứng nhận và công nhận

Một cân nhắc quan trọng khi vào đại học là đảm bảo rằng nó được chứng nhận (accredited) hoặc công nhận (recognized) trong lĩnh vực mà bạn muốn bắt đầu sự nghiệp. Dù bạn muốn trở thành bác sĩ hay chuyên gia tư vấn, bạn cần xem xét khóa học của mình được chứng nhận hay công nhận.

Bằng tốt nghiệp được chứng nhận

Bằng cấp được chứng nhận là bằng cấp được chấp nhận bởi các cơ quan chuyên môn của ngành nghề tương ứng của họ. Hầu hết các ngành nghề yêu cầu những bằng cấp này cho bất cứ ai làm việc trong lĩnh vực này. Ví dụ, một Luật sư có bằng luật ở nước ngoài và muốn hành nghề luật sư ở nước họ cần phải có bằng cấp được chứng nhận.

  1. Được công nhận bởi Bar
    Chỉ những bằng cấp được chọn từ các trường đại học ở nước ngoài mới có thể đăng ký làm thành viên của Bar tại quốc gia của bạn.
  2. Đăng ký làm thành viên và vượt qua tiêu chuẩn đầu vào để được nhận vào Bar của bạn

Đây là một số khóa học yêu cầu kiểm định: Nha khoa, Kiến trúc, Dược, Tâm lý học, Vật lý trị liệu, Quang học, Kỹ thuật và Công tác xã hội. Nó có thể khác nhau theo các cơ quan công nhận tương ứng ở nước bạn.

Bằng cấp được công nhận

Bằng cấp được công nhận là các khóa học và nghề nghiệp thường không cần chứng nhận. Ví dụ, sinh viên đại học muốn theo đuổi sự nghiệp CNTT, Kinh doanh hoặc Truyền thông & Truyền thông không yêu cầu bằng cấp được chứng nhận để có được việc làm. Tuy nhiên, có được một bằng cấp được chứng nhận từ các trường đại học có thể làm tăng cơ hội của bạn để được tuyển dụng.

Do đó, cần đảm bảo bằng đại học mà bạn chọn được công nhận trong lĩnh vực mà bạn muốn bắt đầu sự nghiệp. Yếu tố quan trọng duy nhất phân biệt các khóa học được chứng nhận và công nhận phụ thuộc vào lĩnh vực mà bạn muốn làm việc trong tương lai .

Vẫn không chắc chắn? Trò chuyện với các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm của chúng tôi ngày hôm nay!

Chọn khóa học

Các yếu tố cần lưu ý

Các loại khóa học - Đại học

Các loại khóa học - Sau đại học