Menu

Tôi cần tài liệu gì (Mỹ)?

Tôi cần tài liệu gì (Chúng tôi)

Những tài liệu cần thiết có thể khác nhau tùy vào khóa học và trường mà bạn dự định đăng ký, nhưng hướng dẫn dưới đây có lẽ sẽ giúp ích cho bạn.

Các tài liệu bắt buộc:

  1. Bảng điểm học tập và bằng cấp (hiện tại và trước đây)
  2. Thư giới thiệu (có thể từ giảng viên hoặc nhà tuyển dụng)
  3. Thư giới thiệu cá nhân tự viết
  4. Bằng chứng về trình độ tiếng Anh
  5. Hộ chiếu (Passport)
  6. Khả năng tài chính

Các tài liệu khác:

  1. Kết quả SAT
  2. Thư tiến cử từ giáo viên
  3. Bài luận dài (tùy vào trường đại học)

Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra các yêu cầu đầu vào với chuyên gia tư vấn của AUG sau khi bạn đã quyết định trường đại học mà mình muốn đăng ký.

Các câu hỏi thường gặp

Hướng dẫn nộp đơn

Yêu cầu đầu vào tiếng Anh

Đăng ký vào các trường đại học tại Vương quốc Anh

Đăng ký vào các trường đại học của Úc

Đăng ký vào các trường đại học của Hoa Kỳ