AUG Logo dịch vụ sinh viên
Menu

Tôi cần những tài liệu nào để nộp đơn cho các trường ở Anh?

Tôi cần tài liệu gì (Anh)

Tài liệu cần thiết có thể khác nhau tùy vào khóa học và trường đại học mà bạn dự định đăng ký nhưng bạn có thể làm theo hướng dẫn sau đây.

Các tài liệu bắt buộc:

  1. Bảng điểm học tập và bằng cấp (hiện tại và trước đây)
  2. Thư giới thiệu (có thể từ giảng viên hoặc nhà tuyển dụng)
  3. Thư giới thiệu cá nhân tự viết
  4. Bằng chứng về trình độ tiếng Anh

Các tài liệu khác:

  1. Hồ sơ năng lực về nghệ thuật (bản vẽ hoặc âm thanh được thu lại) (đối với một vài khóa học nhất định)
  2. Các kết quả kiểm tra khác (ví dụ như định hướng quốc gia, định hướng y học)

Chúng tôi có thể hỗ trợ để đảm bảo bạn đã gửi các tài liệu chính xác cho khóa học bạn dự định đăng ký.

Các câu hỏi thường gặp

Hướng dẫn nộp đơn

Yêu cầu đầu vào tiếng Anh

Đăng ký vào các trường đại học tại Vương quốc Anh

Đăng ký vào các trường đại học của Úc

Đăng ký vào các trường đại học của Hoa Kỳ