Menu

Hạn chót nộp đơn tại Vương quốc Anh

Hạn chót nộp hồ sơ (Uk)

Đây là thời hạn nộp đơn của các trường ở Anh.

Hạn chót vòng 1
  • Kì nhập học mở vào tháng XNUMX của năm liền trước
  • Đơn đăng ký nhập học nhận được trước ngày 15 tháng XNUMX sẽ được xem xét như nhau
  • Mỗi ứng viên có thể nộp đơn lên tới năm trường Đại học ở Anh

Mẹo: Nộp đơn trước ngày 15 tháng XNUMX để tăng cơ hội nhận được thư mời.

Hạn chót vòng 2
  • Sau ngày 15 tháng XNUMX, đơn xin nhập học sẽ chỉ được xét nếu khóa học còn chỗ
  • Kì nhập học vẫn mở cho đến ngày 30 tháng XNUMX
Hạn chót vòng 3
  • Sau ngày 30 tháng XNUMX, bạn không thể đăng ký lên tới năm trường Đại học được nữa
  • Chỉ có thể đăng ký một trường Đại học tại một thời điểm và chỉ có thể chọn trong số các khóa học có sẵn
Ngoại lệ
  • Hạn chót nộp đơn cho các khóa y học, thú y / khoa học và nha khoa là ngày 15 tháng XNUMX của năm liền trước
  • Hạn chót cho các khóa này sớm hơn do nhu cầu xử lý nhập học, phỏng vấn nội bộ và kiểm tra năng khiếu lâu hơn.

Liên lạc gần nhất AUG văn phòng AUG gần nhất bây giờ, và hãy lên kế hoạch học tập của bạn trước!

Các câu hỏi thường gặp

Hướng dẫn nộp đơn

Yêu cầu đầu vào tiếng Anh

Đăng ký vào các trường đại học tại Vương quốc Anh

Đăng ký vào các trường đại học của Úc

Đăng ký vào các trường đại học của Hoa Kỳ