AUG Logo dịch vụ sinh viên
Menu

Tôi có nên nộp đơn xin miễn giảm tín chỉ?

Tôi có nên nộp đơn xin miễn tín dụng

Dưới đây là một số câu hỏi bạn có thể tự hỏi mình trước khi tiếp tục:

Khóa học tôi nộp đơn có liên quan gì đến khóa học trước đây của tôi?

Việc miễn tín chỉ được xem xét nếu những gì bạn đã học trước đây tương thích với những tín chỉ bạn dự định nộp đơn xin xem xét ở một trường Đại Học cụ thể. Nếu bạn đã nghỉ ngơi sau khi tốt nghiệp hoặc có kết quả học tập thấp trong khóa học trước, bạn nên thực hiện toàn bộ khóa học.

Tôi đang học một bằng cấp chuyên nghiệp?

Để được công nhận, hội đồng công nhận của quốc gia du học có thể yêu cầu số lượng thời gian học tập tối thiểu trong một lĩnh vực cụ thể. Ví dụ, một sinh viên Kiến trúc ở Úc cần phải hoàn thành bằng Cử nhân ba năm, trước khi anh ta / cô ấy có thể học tiếp lên bằng Thạc sĩ một năm. Sau khi hoàn thành năm năm học, chỉ sau đó sinh viên tốt nghiệp mới có thể tham gia Kỳ thi Thực hành Kiến trúc để trở thành một kiến ​​trúc sư được công nhận ở Úc.

Các câu hỏi thường gặp

Hướng dẫn nộp đơn

Yêu cầu đầu vào tiếng Anh

Đăng ký vào các trường đại học tại Vương quốc Anh

Đăng ký vào các trường đại học của Úc

Đăng ký vào các trường đại học của Hoa Kỳ