AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Trang chủ
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu

Người phỏng vấn sẽ hỏi tôi những câu hỏi nào?

Chuẩn bị cho câu hỏi đầy thách thức

Người phỏng vấn sẽ hỏi những câu hỏi bất ngờ và không mong đợi? Có phải họ sẽ đánh giá dựa trên câu trả lời của bạn để hiểu về cách suy nghĩ, ý tưởng và quan điểm của bạn? Có phải họ dựa vào câu trả lời của bạn để phản ánh logic của bạn về việc đối phó với những tình huống khó khăn tiềm ẩn khi cần thiết?

Câu trả lời cho tất cả những điều trên là .

Nếu bạn hiểu và xác định rõ ràng thông điệp của các câu hỏi và trả lời với sự trưởng thành và tự tin. Bạn xứng đáng được đứng trên con đường hướng tới con đường giáo dục mơ ước của bạn.

 

Các câu hỏi thường gặp

Hướng dẫn nộp đơn

Yêu cầu đầu vào tiếng Anh

Đăng ký vào các trường đại học tại Vương quốc Anh

Đăng ký vào các trường đại học của Úc

Đăng ký vào các trường đại học của Hoa Kỳ