Menu

Làm thế nào để chuẩn bị Art-Portfolio tốt nhất?

Chuẩn bị một danh mục nghệ thuật

Một hồ sơ về nghệ thuật phục vụ việc giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật của bạn, sở thích và sự tiến bộ của bạn trong suốt quá trình phát triển sự nghiệp của bạn. Để chuẩn bị cho một hồ sơ về nghệ thuật tốt nhất, hãy chuẩn bị với những điều sau đây:

Giải thích về công việc của bạn

 • Mọi việc đã bắt đầu như thế nào?
 • Điều gì truyền cảm hứng cho bạn để bắt đầu, làm và hoàn thành công việc này?
 • Bạn đã cố gắng để đạt được điều gì?

Chứng minh quá trình phát triển của bạn

 • Đừng chỉ cho mọi người xem sản phẩm hoàn thiện của bạn
 • Bạn nên thể hiện rằng mình đã phát triển những ý tưởng này bằng cách nào?
 • Cung cấp các bằng chứng truyền cảm hứng cho tư duy khái niệm và kỹ thuật của bạn, bao gồm các bản phác thảo và nghiên cứu
 • Đừng ngần ngại trình bày những ý tưởng không thành công vì nó có thể phản ánh sự sẵn sàng thử nghiệm, chấp nhận rủi ro của bạn, v.v.

Trình bày các kỹ năng và khả năng của bạn

 • Điều quan trọng trong một hồ sơ nghệ thuật là việc thể hiện được năng lực và những kỹ thuật khác nhau của bạn.
 • Bạn cũng nên cung cấp chi tiết về quá trình thiết kế để chứng minh sự hiểu biết của cá nhân và ấn tượng nghệ thuật của bạn

Cập nhật hồ sơ nghệ thuậ của bạn với một dự án ở thời điểm hiện tại

 • Các dự án hiện tại sẽ phản ánh tốt nhất khả năng cập nhật nhất của bạn
 • Các dự án trước đây sẽ cung cấp sự so sánh và phản ánh tốt nhất về cách mà công việc của bạn đã tiến triển từ quá khứ đến hiện tại

Các câu hỏi thường gặp

Hướng dẫn nộp đơn

Yêu cầu đầu vào tiếng Anh

Đăng ký vào các trường đại học tại Vương quốc Anh

Đăng ký vào các trường đại học của Úc

Đăng ký vào các trường đại học của Hoa Kỳ