AUG Logo dịch vụ sinh viên
Menu

Cách giúp thư Giới thiệu của bạn trở nên thuyết phục hơn

Chuẩn bị một thư giới thiệu / lời chứng thực tốt

Một thư giới thiệu tốt nên bao gồm đánh giá về khả năng học tập, những điểm tích cực và sự quan tâm của bạn đối với khóa học bạn nộp đơn. Chính vì vậy, thư giới thiệu nên được viết bởi một người biết rõ về bạn và viết cụ thể riêng cho bạn. Dưới đây là một số lời khuyên để giúp thư giới thiệu của bạn trở nên thuyết phục hơn :

  • Khi yêu cầu thư giới thiệu, hãy lưu ý với người viết đề cập đến việc làm thế nào họ biết đến bạn và lý do bạn cần thư này (ví dụ: bạn đang cần nộp vào trường/khóa học cụ thể)
  • Cung cấp cho người viết thư ví dụ nổi bật về sơ yếu lý lịch / CV hoặc về sở thích / đóng góp của bạn trong khóa học
  • Cung cấp cho trọng tài thông tin về cách gửi thư, những gì cần bao gồm (nếu có bất kỳ yêu cầu nào) và thời điểm đến hạn.
  • Đảm bảo người viết thư giới thiệu cung cấp tên đầy đủ, email, số điện thoại và chữ ký của họ trên đó
  • Hãy nhớ gửi thư cám ơn cho người đó sau khi người đó viết thư giới thiệu cho bạn

Các câu hỏi thường gặp

Hướng dẫn nộp đơn

Yêu cầu đầu vào tiếng Anh

Đăng ký vào các trường đại học tại Vương quốc Anh

Đăng ký vào các trường đại học của Úc

Đăng ký vào các trường đại học của Hoa Kỳ