Menu

Làm thế nào để đăng ký đầu vào nâng cao/ miễn giảm tín chỉ?

Cách đăng ký miễn giảm tín dụng

Dưới đây là một số gợi ý cho bạn:

UK

  • Mẫu đơn đăng ký nâng cao phải được thực hiện thông qua Dịch vụ Tuyển sinh Đại học và Cao đẳng (UCAS)
  • Sau đó, người đăng ký phải xác định thời điểm nộp đơn (ví dụ: 2 cho Năm 2 hoặc 3 cho Năm 3)

Châu Úc

  • Thứ tự ưu tiên có thể được đánh dấu vào mẫu đơn chung
  • Học sinh được yêu cầu cung cấp nội dung đầy đủ của khóa học (chi tiết khóa học, loại đánh giá và trọng số, tài liệu học tập, v.v.) của các môn học mà họ muốn được miễn tín chỉ
  • Sinh viên phải tự tìm (những) kết quả cụ thể của trường Đại học mà họ mong muốn
  • Đối với sinh viên học những chương trình Quốc Tế, khi trong chương trình đó có một thỏa thuận giữa trường Đại học của nước sở tại với một trường Đại học Úc, việc miễn tín chỉ có thể đã được xác định trước và được cấp tự động

Hoa Kỳ

  • Các trường đại học thường không đánh giá miễn trừ tín chỉ cho đến khi một đề nghị được đưa ra cho người nộp đơn
  • Cũng có thể bắt đầu đánh giá khi học sinh chấp nhận thư mời

Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong quá trình này để đảm bảo bạn nhận được kết quả càng sớm càng tốt.

Các câu hỏi thường gặp

Hướng dẫn nộp đơn

Yêu cầu đầu vào tiếng Anh

Đăng ký vào các trường đại học tại Vương quốc Anh

Đăng ký vào các trường đại học của Úc

Đăng ký vào các trường đại học của Hoa Kỳ