Menu

Tôi có cần phải làm bài kiểm tra trình độ tiếng Anh không?

Yêu cầu tiếng Anh áp dụng cho tôi

Trình độ tiếng Anh của ứng viên quốc tế là một trong những tiêu chí bắt buộc để đáp ứng bất kỳ yêu cầu đầu vào nào của các trường đại học. Mức độ thành thạo được yêu cầu sẽ khác nhau tùy theo từng trường đại học và tính chất của các khóa học.

Hầu hết các chương trình học yêu cầu IELTS 7.0 không có kỹ năng nào thấp hơn 7.0 hoặc trở lên sẽ không miễn đầu vào tiếng Anh cho bạn dựa trên quá trình học trước đây, bởi trình độ Tiếng Anh được yêu cầu bởi cơ quan chứng nhận quốc gia cho khóa học đó. Các chương trình này bao gồm Luật, Y học và Giáo dục.

Nếu bạn đã học tiếng Anh từ năm lớp 10 trở lên hoặc hoàn thành phần lớn chương trình giáo dục của mình bằng tiếng Anh, bạn có thể không cần phải làm thêm các bài kiểm tra bổ sung.

Nếu cần thêm bằng chứng về trình độ tiếng Anh, trường đại học sẽ ghi rõ điều này dưới dạng điều kiện bắt buộc trong thư mời nhập học.

Để đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn, hãy tới văn phòng AUG gần nhất.

Các câu hỏi thường gặp

Hướng dẫn nộp đơn

Yêu cầu đầu vào tiếng Anh

Đăng ký vào các trường đại học tại Vương quốc Anh

Đăng ký vào các trường đại học của Úc

Đăng ký vào các trường đại học của Hoa Kỳ