AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Trang chủ
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu

Kinh nghiệm làm việc & các hoạt động ngoại khóa sẽ giúp ích như thế nào cho tôi?

Tăng cường ứng dụng của tôi với kinh nghiệm làm việc

Một số trường đại học không chỉ nhìn vào thành tích học tập của bạn. Kinh nghiệm làm việc, các hoạt động ngoại khóa không chỉ thể hiện sư quan tâm và sự cam kết của bạn mà còn thể hiện đạo đức làm việc của bạn

Đây là một cơ hội để giới thiệu thành tích và đóng góp của bạn trong một số lĩnh vực khác, đặc biệt nếu chúng có liên quan đến khóa học mà bạn đã lựa chọn (ví du: kiến thức về thể thao cho ngành học thể dục và sức khỏe)

Tốt nhất, bạn nên kê những kinh nghiệm của bạn trong các tài liệu sau trong đơn xin nhập học của bạn.

  • Bài luận cá nhân (đối với các trường đại học Vương quốc Anh và Hoa Kỳ)
  • Báo cáo hoạt động ngoại khóa
  • CV / sơ yếu lý lịch

Các câu hỏi thường gặp

Hướng dẫn nộp đơn

Yêu cầu đầu vào tiếng Anh

Đăng ký vào các trường đại học tại Vương quốc Anh

Đăng ký vào các trường đại học của Úc

Đăng ký vào các trường đại học của Hoa Kỳ