AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Trang chủ
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu

Kết quả của tôi không đủ tốt. Tôi có thể nộp đơn không?

Kết quả không đáp ứng yêu cầu

Các yêu cầu đầu vào trên tất cả các trang web và tài liệu quảng cáo của tổ chức không nhất thiết chỉ dựa trên thành tích học tập, mà còn phụ thuộc vào các yếu tố khác tùy theo từng trường hợp.

Để có được thư mời nhập học nhanh hơn từ trường Đại học mà bạn mong muốn học, bạn nên cân nhắc:

  • Chuẩn bị một bài luận cá nhân (cho các trường đại học Vương quốc Anh và Hoa Kỳ)
  • Đăng ký một khóa học phù hợp với nền tảng học tập trước đây của bạn
  • Chuẩn bị để được gọi để phỏng vấn / trình bày hồ sơ

Hãy tới ngay văn phòng và chia sẻ với chúng tôi khóa học và trường đại học ưa thích của bạn. Nhân viên tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn đánh giá hồ sơ và các tài liệu. Ngoài ra, chúng tôi có thể tìm cách để nâng cáo tỷ lệ nộp hồ sơ thành công cho bạn!

Các câu hỏi thường gặp

Hướng dẫn nộp đơn

Yêu cầu đầu vào tiếng Anh

Đăng ký vào các trường đại học tại Vương quốc Anh

Đăng ký vào các trường đại học của Úc

Đăng ký vào các trường đại học của Hoa Kỳ