Menu

Thời gian diễn ra sự kiện

Đây là các sự kiện sắp tới của AUG tại Úc

 

Vì sao bạn nên tham gia?

Các Ứng Dụng

Miễn lệ phí đăng ký

Giao lưu trực tiếp với đại diện trường

Hội thảo miễn phí

Về Học tập và Di trú

Tham dự hội thảo miễn phí về
học tập và định cư

Học bổng

Có Sẵn

tìm hiểu thông tin về các học bổng
đang mở.

Ai nên tham gia?

Bậc Đại học/Sau đại học

Tôi muốn hỏi

về các ngành đại học và
các bậc học sau đại học

Học bổng & Visa

Tôi muốn hỏi

về học bổng, Visa & Di trú

Trường đại học nào?

Tôi muốn hỏi

về việc nên lựa chọn trường đại học nào