AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Trang chủ
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu

Nền tảng tiêu chuẩn

Dự bị Đại học
Đại học Công nghệ Sydney Insearch

trong bảng xếp hạng thế giới *

trong bảng xếp hạng địa phương *
Đăng Nhập

Chi phí sinh hoạt ở Sydney **Nhà hàng
(Bữa ăn, nhà hàng giá cả hợp lý)
$ 17 - 22

Tiền thuê nhà hằng tháng
(1 phòng ngủ ở Trung tâm thành phố)
$ 2,207 - 2,918

Tiền thuê nhà hằng tháng
(1 phòng ngủ ngoài trung tâm thành phố)
$ 1,599 - 2,115

Giao thông
(Hằng ngày)
$ 9 - 10

Tiện ích hằng tháng
(Điện, Di động & Internet)
$ 219 - 290

Chi phí

Học phí mỗi khóa học

$ 26,250

Thông tin

Độ dài khóa học

8 tháng

Kì tuyển sinh sắp tới

Tháng Hai 2019

Mã khóa học

082432G

Liên hệ

+61 3 9663 5333

E-mail

Châu Úc@augnghiên cứu.com

Các khóa học liên quan