Menu

Quỹ mở rộng

Dự bị Đại học
Cao đẳng Monash

trong bảng xếp hạng thế giới *

trong bảng xếp hạng địa phương *
Đăng Nhập

Chi phí sinh hoạt tại Melbourne **Nhà Hàng
(Bữa ăn, nhà hàng giá cả hợp lý)
$ 15 - 20

Tiền thuê nhà hằng tháng
(1 phòng ngủ ở Trung tâm thành phố)
$ 1,583 - 2,094

Tiền thuê nhà hằng tháng
(1 phòng ngủ ngoài trung tâm thành phố)
$ 1,207 - 1,596

Giao thông
(Hằng ngày)
$ 7 - 9

Tiện ích hằng tháng
(Điện, Di động & Internet)
$ 240 - 318

Chi phí

Học phí mỗi khóa học

$ 38,637

Thông tin

Độ dài khóa học

15 tháng

Kì tuyển sinh sắp tới

Aug 2019

Mã khóa học

3633

Liên hệ

+61 3 9663 5333

E-mail

australia@augstudy.com

Các khóa học liên quan