AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Trang chủ
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu

Tư vấn

Thạc sĩ
Đại học Victoria

350

trong bảng xếp hạng tổng thể thế giới *

21

trong bảng xếp hạng tổng thể địa phương *
Đăng Nhập

Về khóa học

Chương trình Sau đại học về tâm lý học cung cấp nền tảng và nghiên cứu nâng cao trong các lĩnh vực tâm lý bất thường, nhận thức, tâm lý học phát triển, đánh giá tâm lý, tính cách, tâm lý xã hội và thống kê.

Những gì bạn sẽ học

Trình độ nâng cao về kiến ​​thức và kỹ năng được phát triển thông qua sự kết hợp giữa các môn học chính và tự chọn như sinh học, tâm lý học, y tế và tâm thần, đạo đức, đánh giá và chẩn đoán tâm lý.

Định hướng nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp chương trình này, bạn có thể được tuyển dụng trong một số vai trò như nhà tâm lý học, nhà tâm lý học tư vấn, nhà tâm lý học lâm sàng, nhà tâm lý học tổ chức, nhân viên chăm sóc trẻ em, nhà tâm lý học trường học, v.v. trong các công ty bao gồm Trường học, trường đại học, bệnh viện, v.v.

Chi phí sinh hoạt tại Melbourne **Nhà hàng
(Bữa ăn, nhà hàng giá cả hợp lý)
$ 15 - 20

Tiền thuê nhà hằng tháng
(1 phòng ngủ ở Trung tâm thành phố)
$ 1,583 - 2,094

Tiền thuê nhà hằng tháng
(1 phòng ngủ ngoài trung tâm thành phố)
$ 1,207 - 1,596

Giao thông
(Hằng ngày)
$ 7 - 9

Tiện ích hằng tháng
(Điện, Di động & Internet)
$ 240 - 318

Mức lương trung bình**


Chi phí

Học phí mỗi năm

$ 12,900

Thông tin

Độ dài khóa học

2 năm

Kì tuyển sinh sắp tới

Mar 2019

Mã khóa học

AMPE

Liên hệ

+61 3 9663 5333

E-mail

australia@augstudy.com

Học bổng

Học bổng Chứng chỉ Cao đẳng VU

A $2,000

Học bổng Stipend cho Chương trình đào tạo nghiên cứu (RTP)

A $27,600

Học bổng nghiên cứu VU cho sinh viên quốc tế sau đại học

A $27,600

TÌM HIỂU THÊM

Các khóa học liên quan