AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Trang chủ
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu

Khảo sát

Bằng cấp.
TAFE NSW

trong bảng xếp hạng thế giới *

trong bảng xếp hạng địa phương *
Đăng Nhập

Về khóa học

Khóa học Văn bằng này cung cấp nền tảng để nghiên cứu sâu hơn trong các lĩnh vực như khảo sát trắc địa. Trong nhiều trường hợp, việc hoàn thành bằng Cao đẳng có thể cung cấp cho bạn một năm tín dụng hoàn toàn đối với bằng cấp.

Những gì bạn sẽ học

Trong khóa học này, bạn sẽ phát triển các kỹ năng thông qua các môn học như thiết kế các cấu trúc kỹ thuật cơ bản, lập kế hoạch thu thập dữ liệu không gian và sản xuất bản đồ cho mục đích quản lý đất đai. Kết thúc khóa học, sinh viên sẽ có thể tìm được việc làm trong ngành hoặc xin cấp bằng Cử nhân.

Định hướng nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp chương trình này, bạn có thể được tuyển dụng trong các vai trò như trợ lý khảo sát, kỹ thuật viên khảo sát, người ước tính, người khảo sát số lượng, Trợ lý bản đồ, trợ lý GIS, v.v. trong các công ty bao gồm Atkins, Surveying And Mapping (SAM), Quantum Spatial Inc. , Omnium International, Turner International, v.v.

Chi phí sinh hoạt ở Sydney **Nhà hàng
(Bữa ăn, nhà hàng giá cả hợp lý)
$ 17 - 22

Tiền thuê nhà hằng tháng
(1 phòng ngủ ở Trung tâm thành phố)
$ 2,207 - 2,918

Tiền thuê nhà hằng tháng
(1 phòng ngủ ngoài trung tâm thành phố)
$ 1,599 - 2,115

Giao thông
(Hằng ngày)
$ 9 - 10

Tiện ích hằng tháng
(Điện, Di động & Internet)
$ 219 - 290

Lương trung bình***


** Nguồn: numbeo.com
*** Nguồn: Paycale.com

Chi phí

Học phí mỗi năm

$ 22,710

Thông tin

Độ dài khóa học

1 năm

Kì tuyển sinh sắp tới

Tháng Bảy 2020

Mã khóa học

093553G

Liên hệ

+61 3 9663 5333

E-mail

australia@augstudy.com

Các khóa học liên quan