AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Trang chủ
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu

Hoạt động hàng hải trong kỹ sư giám sát

Chứng chỉ / Chứng chỉ nâng cao
TAFE Quốc tế Tây Úc

trong bảng xếp hạng thế giới *

trong bảng xếp hạng địa phương *
Đăng Nhập

Về khóa học

Khóa học này cung cấp nền tảng để nghiên cứu sâu hơn trong các lĩnh vực như bảo tồn, quản lý đất đai và giám sát môi trường. Trong nhiều trường hợp, việc hoàn thành bằng Cao đẳng có thể cung cấp cho bạn một năm tín dụng hoàn toàn đối với bằng cấp.

Những gì bạn sẽ học

Trong khóa học này, bạn sẽ phát triển các kỹ năng thông qua các môn học như thực hành bền vững và trình bày dữ liệu môi trường. Kết thúc khóa học, sinh viên sẽ có thể tìm được việc làm trong ngành hoặc tiếp tục học bằng Cử nhân.

Định hướng nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp chương trình này, bạn có thể được tuyển dụng trong các vai trò như tay lĩnh vực sinh thái, cán bộ môi trường, cán bộ tài nguyên nước, cán bộ hiện trường, công viên và quản lý đất đai, nhân viên bảo tồn, v.v. trong các công ty bao gồm Edge Group, WWF, Melbourne Zoo, Bảo tồn thiên nhiên, Chương trình môi trường của Liên hợp quốc, v.v.

Chi phí sinh hoạt ở Perth **Nhà hàng
(Bữa ăn, nhà hàng giá cả hợp lý)
$ 17 - 23

Tiền thuê nhà hằng tháng
(1 phòng ngủ ở Trung tâm thành phố)
$ 1,255 - 1,660

Tiền thuê nhà hằng tháng
(1 phòng ngủ ngoài trung tâm thành phố)
$ 866 - 1,146

Giao thông
(Hằng ngày)
$ 6 - 8

Tiện ích hằng tháng
(Điện, Di động & Internet)
$ 243 - 321

Mức lương trung bình**


Chi phí

Học phí mỗi khóa học

$ 5,840

Thông tin

Độ dài khóa học

39 tuần

Kì tuyển sinh sắp tới

Tháng Tư 2019

Mã khóa học

089631M

Liên hệ

+61 3 9663 5333

E-mail

australia@augstudy.com

Các khóa học liên quan