AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Trang chủ
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu

Kế hoạch tài chính

Bằng cử nhân / Bằng danh dự
Đại học Sunshine Coast

600

trong bảng xếp hạng tổng thể thế giới *

34

trong bảng xếp hạng tổng thể địa phương *
Đăng Nhập

Về khóa học

Chương trình tài chính kế toán đại học cung cấp kiến thức nền tảng và nâng cao trong các lĩnh vực kế toán, kinh tế và tài chính.

Những gì bạn sẽ học

Mức độ nâng cao của kiến ​​thức và kỹ năng trong các ngành này được xây dựng thông qua sự kết hợp giữa các môn học chính và tự chọn như thực hành kinh tế và kế toán, ra quyết định tài chính, thuế, kiểm toán, báo cáo tài chính, kế toán quản trị, kinh tế và luật thương mại và phân tích dữ liệu.

Định hướng nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp chương trình này, bạn có thể được tuyển dụng trong các vai trò như kế toán, kiểm toán viên, cố vấn tài chính, quản lý tài chính, phân tích tín dụng, phân tích tài chính, v.v. trong các công ty bao gồm Deloitte, PwC, KPMG, JPMorgan, Goldman Sachs, v.v.

Chi phí sinh hoạt ở Brisbane **Nhà hàng
(Bữa ăn, nhà hàng giá cả hợp lý)
$ 17 - 23

Tiền thuê nhà hằng tháng
(1 phòng ngủ ở Trung tâm thành phố)
$ 1,467 - 1,940

Tiền thuê nhà hằng tháng
(1 phòng ngủ ngoài trung tâm thành phố)
$ 1,073 - 1,419

Giao thông
(Hằng ngày)
$ 7 - 8

Tiện ích hằng tháng
(Điện, Di động & Internet)
$ 237 - 314

Mức lương trung bình**


Chi phí

Học phí mỗi năm

$ 22,400

Thông tin

Độ dài khóa học

3 năm

Kì tuyển sinh sắp tới

Tháng Hai 2019

Liên hệ

+61 3 9663 5333

E-mail

australia@augstudy.com

Học bổng

Học bổng bản địa USC - Danh dự, bằng cấp cao hơn bởi nghiên cứu hoặc sau đại học

A $4,000

Học bổng tiến sĩ bộ gen người

A $27,596

Học bổng điều dưỡng và hộ sinh nông thôn và điều dưỡng từ xa

A $4,000

TÌM HIỂU THÊM

Các khóa học liên quan