AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Trang chủ
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu

Nông nghiệp

Bằng cử nhân / Bằng danh dự
Đại học New England

trong bảng xếp hạng thế giới *

trong bảng xếp hạng địa phương *
Đăng Nhập

Về khóa học

Bằng cấp này tạo ra những sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng tăng nhu cầu trong khu vực nông thôn. Bằng cấp định hướng thực tế, sinh viên được cung cấp các công cụ cần thiết để hiểu được ý nghĩa của việc sử dụng đất và thay đổi quản lý đối với năng suất nông nghiệp. Sau khi được trang bị kiến ​​thức cơ bản để hiểu hệ thống nông nghiệp, sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục nghiên cứu sâu hơn trong các lĩnh vực cụ thể quan tâm.

Những gì bạn sẽ học

Là một phần của khóa học này, bạn sẽ đảm nhận các môn học chính và tự chọn như chế biến thực phẩm và chính phủ, quản lý tài nguyên nước hoặc chăn nuôi. Sinh viên tốt nghiệp của khóa học này sẽ có thể tìm được việc làm trong ngành hoặc đã xây dựng một nền tảng vững chắc để có được bằng thạc sĩ.

Chi phí sinh hoạt ở Sydney **Nhà hàng
(Bữa ăn, nhà hàng giá cả hợp lý)
$ 17 - 22

Tiền thuê nhà hằng tháng
(1 phòng ngủ ở Trung tâm thành phố)
$ 2,207 - 2,918

Tiền thuê nhà hằng tháng
(1 phòng ngủ ngoài trung tâm thành phố)
$ 1,599 - 2,115

Giao thông
(Hằng ngày)
$ 9 - 10

Tiện ích hằng tháng
(Điện, Di động & Internet)
$ 219 - 290

Mức lương trung bình**


Chi phí

Học phí mỗi năm

$ 29,400

Thông tin

Độ dài khóa học

3 năm

Kì tuyển sinh sắp tới

Tháng Hai 2019

Mã khóa học

017603M

Liên hệ

+61 3 9663 5333

E-mail

australia@augstudy.com

Các khóa học liên quan